torsdag 28. april 2011

Statistikast ja valikulisest ksenofoobiast

Täna ilmus vg nimelises norra õhtulehes artikkel http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10084949 , kus teatati, et norra politseiliidul (Politiets fellesforbund) on kõrini Baltikumist Norrasse sissevoolavast kriminaliteedist, mistõttu politseiliit esitas eile esildise Norra justiitsministrile, kus nõuti vajalike sammude astumist piiride sulgemiseks Balti riikide ja EL-i vahel.  Artiklis tood väidetel olla Baltikumist pärit isikud vastutavad 80% organiseerit kriminaliteedi eest Põhjamaades.

EV suursaadik Norra Kuningriigis Tema Ekstsellents hr. Arti Hilpus leidis aga üles 2009. aasta (uuemat pole veel  avalikustet) kriminaalaruande, milles tood ametlikud andmed näitavad, et Norra vanglates istuvaist (ja mitte istuvaist) kurjategijaist on 76% norra kodakondsusega, mis aga Baltikumi puutub, siis leedulaste osakaal oli 3%, lätlaste oma 0,35% ja eestlaste oma 0,2%. Ma ei tea, kus õppis matemaatikat norra politseiliidu juht hr. Arne Johannessen, aga minu koolis õpetet matemaatika alusel küll ei õnnestu neid kolme protsentarvu kokku liites 80%-ni jõuda.


Eesti jagas 24. kohta, meist eespool olid näituseks Rootsi, Taani, Saksamaa ja Madalmaade kodanikud, Norra lähinaabritest lisaks veel ka VF kodanikud. Kuna nende maadega ei soovi norra politseiliit end müüri ja viisarezhiimiga eraldada, siis vähemalt minu silmis jätab hr. Arne Johannessen'i poolt juhitava politseiliidu poolt justiitsministrile esitet taotlus klassikalise valikulise ksenofoobia (või kui soovite, siis rassismi) kirjaliku väljenduse mulje.


Kuna aga rassism om norra sääduste kohaselt keelat, siis on politseiliidu ja selle juhi hr. Arne Johannessen'i avaldus ilmselgelt kriminaalse tegevuse maiguga. Hääks uudiseks hr. Arne Johannessen'ile oleks aga see, et kui teda peaks kriminaalvastutusele võetama võõrvaenu õhutamise eest, siis vanglakaristuse kandmisel aitaks ta isikliselt vähendada tema poolt vihat Baltikumist pärit kurjategijate protsenti Norra vanglais istuvate kurjategijate üldhulgast. Ning siia juurde tahaksin ühe tasuta õppetunni kooliprogrammist tuua - keemias võiks sellist nähtust lahustamiseks kutsuda.


Ehk see oligi hr. Arne Johannessen'i eesmärgiks? Ehk oli ta lapsepõlvest lugend raamatut punamadrus Matrossovi kangelasteost?


Hääd ööd kõigile!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar