søndag 21. april 2013

Norra - ausalt ja avameelselt 16. Lõpetuseks


 

Lõpetuseks

 

Lõpetuseks tahan ma tänada kõiki, kes selle raamatu lugemise ette võtsid ning suutsid selle ka lõpuni läbi lugeda. Nagu te juba aru saite, kajastab raamatus üles tähendet minu ääretult subjektiivset kirjeldust Norra Kuningriigist ning norralaste elust.

Kuna mulle makstakse tööl palka selle eest, et ma otsiksin vigu, kirjaldaksin neid ja soovitaks ka sobivamaid lahendusi nende vigade kõrvaldamiseks, siis oli mul oma professionaalsetest harjumustest raske vabaneda ka selle raamatu kirjutamisel. Kui ma järgi mõtlen, siis pole ma aga sugugi kindel, et ma oleksin pidand kasvõi üritama oma juttu kuidagi teisiti kirjutada.

Kuna välismaalt tulnd inimesele torkavad riigis silma eelkõige asjad ja nähtused, mis erinevad kodumaal esinevast või nähtavast, siis on ka selle raamatu kirjutamisel kajastust leind eelkõige erinevused. Erinevates päätükkides olevad kirjeldused toovad esile need erinevused, mis minu kui eestlase silmale on näha elu ja olukorra võrdlemisel Eestis ja Norras, mõned võrdlused on tood ka teiste riikidega. Kas need erinevused on Norra Kuningriigi kasuks või kahjuks, see on osaliselt olnd mõjutet vaataja silmast, aga suurem osa erinevusest on siiski tingit asjade/nähtuste erinevast korraldusest. Ja kui mõne asja suhtes on jutu sees tunda autori kriitilist hoiakut, siis ei pruugi see sugugi tähendada, et asi halb on. Tegemist võib olla lihtsalt hindaja arusaamistele mitte just kõige sobilikemate lahendustega, mis ei pruugi aga sugugi tähendada, et norralaste eneste jaoks see lahendus halb oleks. Kellele marjad, kellele korv.

Summa summarum – Norra on on üks ütlemata ilus riik ning norralased on töökad ja edukad inimesed, kes on uhked oma riigi ja rahva üle. Ja siin on ka meil põhjust nende üle hääd meelt tunda.


© Jaanus Kaljusto, 2010
Autoriõigused kuuluvad Jaanus Kaljusto'le. Raamatu tsiteerimisel palun viidata algallikale.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar